Thị trường ngay

Báo giá tiền điện tử

3965 tiền điện tử có sẵn

Vốn hóa thị trường.

R $ 415,59 bi

Tập trong 24h

R $ 63,97 bi

Sự thống trị của BTC

53%

Cấp Nome lòng can đảm viết hoa thể tích 24h
1 Bitcoin (BTC) R $ 281.526,75 R $ 5,25 tri R $ 266,72 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin (BTC) 4,00%
2 Ethereum (ETH) R $ 8.877,56 R $ 1,02 tri R $ 121,02 bi Biểu đồ biến thể Ethereum (ETH) 2,96%
3 Cardano (ADA) R $ 7,03 R $ 224,72 bi R $ 39,12 bi Biểu đồ biến thể Cardano (ADA) 4,28%
4 Đồng xu Binance (BNB) R $ 1.413,16 R $ 218,38 bi R $ 34,62 bi Biểu đồ biến thể của Binance Coin (BNB) 3,35%
5 Cột ngựa (USDT) R $ 5,68 R $ 203,76 bi R $ 500,87 bi Biểu đồ biến thể Tether (USDT) 1,86%
6 Dotcoin (DOT) R $ 213,80 R $ 195,55 bi R $ 19,76 bi Biểu đồ biến thể Dotcoin (DOT) 8,08%
7 Ripple XRP (XRP) R $ 2,53 R $ 114,79 bi R $ 17,48 bi Biểu đồ biến thể Ripple XRP (XRP) 4,17%
8 Litecoin (LTC) R $ 1.098,84 R $ 73,16 bi R $ 34,49 bi Biểu đồ biến thể Litecoin (LTC) 15,04%
9 Chuỗi liên kết (LINK) R $ 173,27 R $ 71,04 bi R $ 13,60 bi Biểu đồ biến thể ChainLink (LINK) 8,67%
10 Tiền mặt Bitcoin (BCH) R $ 3.023,91 R $ 56,45 bi R $ 26,29 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin Cash (BCH) 9,17%
Hiển thị thêm tiền điện tử

Tin mới nhất

Chuyển động tiền điện tử (24h)