Thị trường ngay

Báo giá tiền điện tử

4156 tiền điện tử có sẵn

Vốn hóa thị trường.

R $ 415,59 bi

Tập trong 24h

R $ 63,97 bi

Sự thống trị của BTC

53%

Cấp Nome lòng can đảm viết hoa thể tích 24h
1 Bitcoin (BTC) R $ 196.181,48 R $ 3,68 tri R $ 124,08 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin (BTC) -0,13%
2 Ethereum (ETH) R $ 12.904,84 R $ 1,51 tri R $ 100,19 bi Biểu đồ biến thể Ethereum (ETH) 1,99%
3 Cột ngựa (USDT) R $ 5,20 R $ 322,34 bi R $ 252,70 bi Biểu đồ biến thể Tether (USDT) 1,86%
4 QUYỀN RIÊNG TƯ (RIÊNG TƯ) R $ 18.282,15 R $ 301,82 bi R $ 0 Biểu đồ biến thiên PRiVCY (PRIV) 2,01%
5 Đồng xu Binance (BNB) R $ 1.670,06 R $ 280,80 bi R $ 6,31 bi Biểu đồ biến thể của Binance Coin (BNB) 1,56%
6 Cardano (ADA) R $ 6,93 R $ 222,18 bi R $ 10,76 bi Biểu đồ biến thể Cardano (ADA) 5,98%
7 Ripple XRP (XRP) R $ 3,68 R $ 170,45 bi R $ 13,69 bi Biểu đồ biến thể Ripple XRP (XRP) -0,23%
8 USD // Coin (USDC) R $ 5,20 R $ 142,87 bi R $ 13,60 bi Biểu đồ biến thể USD // Coin (USDC) 1,88%
9 HEX (HEX) R $ 0,776 R $ 134,51 bi R $ 238,51 dặm Biểu đồ biến thiên HEX (HEX) 23,85%
10 dogecoin (DOGE) R $ 1,02 R $ 132,96 bi R $ 5,18 bi Biểu đồ biến thể Dogecoin (DOGE) 0,36%
Hiển thị thêm tiền điện tử

Tin mới nhất

Chuyển động tiền điện tử (24h)