Thị trường ngay

Báo giá tiền điện tử

4069 tiền điện tử có sẵn

Vốn hóa thị trường.

R $ 415,59 bi

Tập trong 24h

R $ 63,97 bi

Sự thống trị của BTC

53%

Cấp Nome lòng can đảm viết hoa thể tích 24h
1 Bitcoin (BTC) R $ 303.141,58 R $ 5,67 tri R $ 332,22 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin (BTC) 5,04%
2 Ethereum (ETH) R $ 18.454,57 R $ 2,14 tri R $ 195,91 bi Biểu đồ biến thể Ethereum (ETH) 3,73%
3 Đồng xu Binance (BNB) R $ 3.295,30 R $ 505,61 bi R $ 17,44 bi Biểu đồ biến thể của Binance Coin (BNB) 3,01%
4 dogecoin (DOGE) R $ 3,66 R $ 473,94 bi R $ 142,57 bi Biểu đồ biến thể Dogecoin (DOGE) 14,40%
5 Ripple XRP (XRP) R $ 8,30 R $ 291,36 bi R $ 44,58 bi Biểu đồ biến thể Ripple XRP (XRP) 1,64%
6 Cột ngựa (USDT) R $ 5,24 R $ 289,44 bi R $ 875,93 bi Biểu đồ biến thể Tether (USDT) 1,88%
7 Cardano (ADA) R $ 8,41 R $ 268,75 bi R $ 31,14 bi Biểu đồ biến thể Cardano (ADA) -0,52%
8 Dotcoin (DOT) R $ 210,47 R $ 197,03 bi R $ 13,63 bi Biểu đồ biến thể Dotcoin (DOT) 1,64%
9 Tiền mặt Bitcoin (BCH) R $ 7.226,03 R $ 135,35 bi R $ 42,01 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin Cash (BCH) 1,22%
10 Litecoin (LTC) R $ 1.797,67 R $ 120 bi R $ 45,70 bi Biểu đồ biến thể Litecoin (LTC) -3,96%
Hiển thị thêm tiền điện tử

Tin mới nhất

Chuyển động tiền điện tử (24h)