Thị trường ngay

Báo giá tiền điện tử

4182 tiền điện tử có sẵn

Vốn hóa thị trường.

R $ 415,59 bi

Tập trong 24h

R $ 63,97 bi

Sự thống trị của BTC

53%

Cấp Nome lòng can đảm viết hoa thể tích 24h
1 Bitcoin (BTC) R $ 248.995,71 R $ 4,68 tri R $ 142,43 bi Biểu đồ biến thể Bitcoin (BTC) 0,37%
2 Ethereum (ETH) R $ 16.456,33 R $ 1,93 tri R $ 66,80 bi Biểu đồ biến thể Ethereum (ETH) 0,63%
3 Cardano (ADA) R $ 14,63 R $ 470,29 bi R $ 27,37 bi Biểu đồ biến thể Cardano (ADA) 1,72%
4 Đồng xu Binance (BNB) R $ 2.476,27 R $ 416,35 bi R $ 8,85 bi Biểu đồ biến thể của Binance Coin (BNB) -0,38%
5 Cột ngựa (USDT) R $ 5,21 R $ 340,90 bi R $ 317,63 bi Biểu đồ biến thể Tether (USDT) 1,86%
6 Ripple XRP (XRP) R $ 5,87 R $ 272,91 bi R $ 17,09 bi Biểu đồ biến thể Ripple XRP (XRP) 0,38%
7 dogecoin (DOGE) R $ 1,46 R $ 191,09 bi R $ 8,14 bi Biểu đồ biến thể Dogecoin (DOGE) 1,17%
8 Solana (MẶT TRỜI) R $ 508,75 R $ 148,02 bi R $ 11,84 bi Đồ thị biến thiên Solana (SOL) 5,78%
9 USD // Coin (USDC) R $ 5,20 R $ 141,62 bi R $ 9,90 bi Biểu đồ biến thể USD // Coin (USDC) 1,85%
10 Polkadot (DOT) R $ 129,89 R $ 128,27 bi R $ 5,07 bi Biểu đồ biến thể Polkadot (DOT) -1,76%
Hiển thị thêm tiền điện tử

Tin mới nhất

Chuyển động tiền điện tử (24h)